Política Ambiental

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Política Ambiental

Fb Twitter Mail

MedioAmbiente

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb la implantació d’un sistema de gestió de qualitat i medi ambient, vol oferir als seus visitants i residents un ecosistema protegit i amb un elevat valor natural, així com uns serveis de qualitat d’acord amb els requisits d’aquest sistema. Per posar en pràctica aquests principis, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu es compromet, dins de les seues possibilitats, a desenvolupar la gestió de les platges d’acord amb els criteris següents:

1. Adoptar les mesures necessàries per prevenir des del seu origen i minimitzar qualsevol contaminació associada a les activitats que se desenvolupin.

2. Buscar l’estalvi de recursos naturals mitjançant la sensibilització dels usuaris per a un ús racional de l’aigua i la recollida selectiva de residus a les platges.

3. Vetlar per la qualitat de les aigües de bany i assegurar unes condicions higienicosanitàrias acceptables per a les zones de bany.

4. Millorar les vies de comunicació amb els usuaris de les platges mitjançant campanyes de comunicació a través de mitjans de difusió com la pàgina web, mailings i altres mitjans que es considerin oportuns.

5. Adoptar totes les noves mesures necessàries per garantir el compliment de tota normativa ambiental aplicable a les nostres activitats a nivell europeu, estatal, autonòmic i local, així com tots els requisits que siguin d’aplicació en relació amb aspectes ambientals.

6. Controlar els aspectes ambientals derivats de les diferents activitats que es desenvolupen a les platges, assegurant així la seua adequació amb respecte a la present política i el seu manteniment dins dels nivells establerts.

7. Avaluar per avançar les repercussions potencials en relació amb el medi ambient de totes les activitats noves i serveis desenvolupats, adoptant les mesures preventives per minimitzar o eliminar el seu impacte.

8. Definir i revisar periòdicament els objectius i les metes mediambientals establertes en compliment d’aquesta política mediambiental, dins del procés de millora contínua de la nostra actuació.

9. Difondre la política mediambiental entre tots els empleats, empreses subcontractades i usuaris en definitiva dels béns i serveis públics de l’Ajuntament.

10. Formar i entrenar cada empleat, fent-los partícips del respecte per la política mediambiental i estenent-se l’abast de la formació i la sensibilització mediambiental als usuaris de les platges i altres serveis públics.

11. Implantar i mantenir al dia el sistema de gestió aplicable a la gestió de les platges municipals, que permeti obtenir una certificació en conformitat amb la norma UNE-EN ISO 14001, amb tot el que implica d’esforç col·lectiu, seguretat d’actuació i resultats.

El litoral és un bé comú i per això des de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu volem fer partícips a tots els usuaris, així com a tots aquells que realitzin les seues activitats, del present projecte, promovent la seua col·laboració i buscant la satisfacció de tots aquells que d’una manera o d’una altra gaudeixin de les platges del municipi.


Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies