Registre productors singulars

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Registre productors singulars

Fb Twitter Mail

MedioAmbiente

  1. Seran productors singulars aquells que, a causa de la seua activitat comercial, generin més de 200 litres de residus en massa per dia. Hi queden exclosos els domicilis particulars.
  2. Els productors singulars hauran de comptar amb contenidor propi, homologat per al sistema de recollida realitzat. Aquests contenidors hauran d’estar degudament retolats amb el nom comercial i la fracció que conté. Els contenidors hauran d’estar en bon estat de neteja i manteniment. El rentat i el manteniment dels contenidors correrà a càrrec de les persones titulars dels mateixos.
  3. El nombre de contenidors s’adaptarà al volum generat de cada fracció. Els residus hauran de quedar correctament dipositats dintre del contenidor, permetent el tancament del mateix. Queda prohibit depositar residus fora dels contenidors.
  4. Els productors singulars portaran els seus contenidors al lloc acordat per realitzar la seva retirada. Per determinar el lloc, prevaldrà el criteri tècnic sobre la comoditat de la persona usuària, per tal que la recollida sigui viable i tan eficient com sigui possible. En qualsevol cas, serà l’Ajuntament el que designi el punt d’entrega.
  5. L’horari per treure els contenidors al lloc acordat serà sempre a partir de les 20.30 hores. Queda prohibit mantenir els contenidors a l’exterior de l’establiment del/de la titular durant el dia. Abans de les 9.00 hores del matí següent, els contenidors s’hauran d’haver entrat a l’interior del lloc on es porta a terme activitat.
  6. No es prestarà el servei si no es compleixen tots els punts anteriors, sens perjudici de la sanció corresponent, tenint en compte les Ordenances Municipals de residus i neteja viària.

 


 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies